عکس نوشت / عکس : Alex Magedler

سوزان فکر نمی کرد که این طور اتفاق بیافتد. حتی خیلی مطمئن نبود که اتفاق بیافتد ولی همیشه می ترسید از ترس هایش و اینکه ترس ها سراغ مایک هم بروند. مایک معمولی تر از آن بود که بعد از ظهر یک روز پاییزی با هوایی ملس را برای گفتن آنچه در چند ماه اخیر […]

عکس نوشت / عکس : Nick Turpin

از دو ماه پیش که پیتر نایب رییس شرکتشان شده است و کار و البته حقوقش بیشتر، النا هم فکر می کند وزنش بیشتر از حد معمول یک زن ۳۴ ساله شده است. برای همین هر صبح فقط سریال صبحانه می خورد و میان وعده ساعت یازده و نیم با کتی و دیگران تبدیل شده […]

عکس نوشت ۱ / عکس : سهیل زند آذر

روزی که بلاخره یواشکی به خواهرش گفته بود کارمند دانشگاه است، مادرش حسابی ذوق کرده بود و روزی که نادری گفته بود توی چاپ و تکثیر دانشکده کشاورزی کار می کند، اخم های پدرش توی ذوق استکان چای رنگ پریده ای زده بود که لیلا با وسواس دم کرده بود.حالا نادری هر روز صبح مسیرش […]