عکس نوشت / عکس : Maria Spyropoulou

این نامه را امروز می نویسم. سالها گذشته است. از تولد هشت سالگی ام. از تولد هشت سالگی هامان.روزی که همه سرک کشیدن هایم بی جواب ماند. انگشت شست پایم که توی جوراب شلواری، خیلی زود خودش را نشان می داد، همیشه زود تر می آمد،دلش می خواست از تمام درها و دریچه ها رد […]

عکس نوشت

پنکیک های بانو الگا، به خصوص مربایی هایش، معروف بود. کاتیا عاشقشان بود. وقتی خیلی خوشحال بود از این پنکیک ها می خواست. وقتی خیلی غمگین بود، بانو الگا خودش برایش پنکیک مخصوص درست می کرد. روزهای زیادی است که بانو الگا از خانه بیرون می رود تا برای صبحانه کاتیا، تخم مرغ و آرد […]

عکس نوشت

هاروکی هنوز دارد روی مقاله اول تزش کار می کند. سارا چند ماهی است که درگیر فرمول مایونز رژیمی اش است. رابرت یک سال است که مرتب دانشکده نمی آید. هاروکی، سارا و رابرت دو سال پیش، بعد از تمام شدن اولین کلاس دکتر باربوزا، با هم آشنا شدند. از آن آشنایی های دانشجویی که […]