عکس نوشت ۵۹/ عکس از Maja Daniels/ روایت هفتم از مجموعه بیست و یک نفر

  – من هیچ وقت زیبا نبوده ام. – من هیچ وقت زیبا نبوده ام. – من هیچ وقت عاشق نبوده ام. – من هیچ وقت عاشق نبوده ام. – ولی نه… من یک بار عاشق شدم. – ولی … یک بار یک نفر عاشق من شد. – سال ها پیش… – ۴۳ سال پیش… […]

عکس نوشت ۵۸/ عکس از Hao WU/ روایت ششم از مجموعه بیست و یک نفر

مو یان هنوز جایزه نوبل ادبیات را نبرده بود. بهار ۲۰۱۲ بود به گمانم  و من هنوز امیدوار بودم که بالاخره این روایت های لعنتی بیست و یک نفر را تمام کنم و ناشری پیدا کنم و … بااین وجود وقتی به ژیانگ رسیدم، روزهای زیادی سکوت کردم و هیچ ننوشتم. درست شبیه یک قناری […]