عکس نوشت ۶۰/ عکس از Jessica Bruah/ روایت هشتم از مجموعه بیست و یک نفر

همیشه فکر می کند یک روز اتفاق می افتد. برای همین، هر روز روزنامه می‏‏‏ خواند. راس ساعت ۷ صبح و پیش از رفتن به شرکت. ۱۷ سال! گاهی روزنامه ها را مرتب می کند. بیشتر اوقات نه! کاملا̎ به حس و حالش ربط دارد. ۵ سال است که حیران مانده اند!  این تمساح ها، […]