عکس نوشت۶۷ / عکس از Jamie Diamond/ روایت پانزدهم از مجموعه بیست و یک نفر

  مری همیشه جین می پوشد. اصلا” حوصله‏ ی تیپ غیر اسپرت را ندارد. برای اِما چندان فرق نمی کند. مری، اِما، هری، راسل و جین همگی رنگ سفید را دوست دارند. حتی امیل هم اخیرا”…! جایی خوانده بودم هر آدم میانگین ۵ نفری است که در اطراف او هستند. حساب امیل از بقیه جداست […]