عکس نوشت ۵۹/ عکس از Maja Daniels/ روایت هفتم از مجموعه بیست و یک نفر

  – من هیچ وقت زیبا نبوده ام. – من هیچ وقت زیبا نبوده ام. – من هیچ وقت عاشق نبوده ام. – من هیچ وقت عاشق نبوده ام. – ولی نه… من یک بار عاشق شدم. – ولی … یک بار یک نفر عاشق من شد. – سال ها پیش… – ۴۳ سال پیش… […]