عکس نوشت ۶۴/ عکس از Igor Savchenko/ روایت دوازدهم از مجموعه بیست و یک نفر

چهره اش پیدا نیست. شاید هم من دچار فراموشی زودرس شده ام. شاید هم چندان زودرس نیست. اگر دچار فراموشی شده باشم، تشخیص زودرس یا دیر رس بودن چندان برایم ساده نیست! چهره اش می تواند آبی، صورتی، سبز یا هر رنگ دیگری باشد. من دوست دارم آبی باشد که پیدا نبودنش هم بلرزاندم. به […]